11.3 Đồng hồ chỉ nhận ăng-ten

11.3 Đồng hồ chỉ nhận ăng-ten
Chi tiết sản phẩm

Ăng-ten chỉ có động cơ 11,3 mét

Đặc điểm

  • Tăng cao, sidelobe thấp, tỷ lệ nhận dạng phân cực cao

  • Bảng phản chiếu độ chính xác cao

  • Cassegrain, feedforward tùy chọn

  • Tùy chọn băng tần C / KU / X / L / S

  • C / Ku ăng ten chung, phân cực tuyến tính và tròn tùy chọn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THỰC HIỆN

图片

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ

图片

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

图片

Mọi thắc mắc về ăng-ten, xin vui lòng liên hệ với tôi qua newstar_fsp@shxnewstar.com.


Yêu cầu thông tin