Ăng-ten vệ tinh 4,5m

Ăng-ten vệ tinh 4,5m
Chi tiết sản phẩm

image

image

image


Yêu cầu thông tin