Ăng-ten 11 trạm Ku Band Earth

Ăng-ten 11 trạm Ku Band Earth
Chi tiết sản phẩm

Ăng ten trạm vệ tinh trái đất là sản phẩm lợi thế của Newstar. Chúng tôi đã cung cấp một số ăng-ten Rx / Tx lớn 11m cho các khách hàng nước ngoài, Ăng-ten cũng đã vượt qua thử nghiệm cục bộ dưới sự giúp đỡ của khách hàng và hướng dẫn của nhà điều hành vệ tinh tương ứng.

Ăng-ten Rx / Tx của trạm Newstar được sử dụng rộng rãi trong quân sự, phòng không dân dụng, an ninh công cộng, kiểm soát hỏa hoạn, thời tiết, SRTC, CNPC, CNOOC, CAAC, Sino vệ tinh, China Telecom , China Unicom, China mobile, v.v.

image

image


Yêu cầu thông tin