0,75 m sợi carbon ăng-ten di động hướng dẫn sử dụng

0,75 măng-ten di động hướng dẫn sử dụng sợi carbon

Đặc điểm:

Phù hợp với Intelsat, Eutelsat yêu cầu;

Phản xạ sợi carbon cao sức mạnh, trọng lượng nhẹ;

Tốt qua phân cực thấp sidelobe, hiệu quả cao;
Toàn bộ trọng lượng ít hơn 4kg;
Dismounting & điều chỉnh, thuận tiện và nhanh chóng;
Nếu không có công cụ, lắp ráp & ngôi sao chỉ trong 3 phút;
Áp dụng các biện pháp "Threeproof", quá trình sản xuất hiện đại, đáp ứng

môi trường làm việc lĩnh vực khác nhau;