truyền hình vệ tinh 4.5m nhận chỉ ăng-ten

4.5măng-ten chỉ tiếp nhận truyền hình vệ tinh 

Thủ tướng chính tập trung ăng-ten-feedforward loại

4.5măng-ten chỉ tiếp nhận truyền hình vệ tinh-loại thông tin phản hồi

4.5măng-ten chỉ tiếp nhận truyền hình vệ tinhdevides hướng dẫn sử dụng loại và loại có động cơ, thông số kỹ thuật của họ là tương tự, sự khác biệt là chế độ lái xe: 4.5mtiếp nhận các chỉ ăng-tenHệ thống điều khiển đơn giản là dễ dàng hơn để hoạt động hơn 4,5 m nhận chỉ hướng dẫn sử dụng loại. 4,5 m nhận chỉ hướng dẫn sử dụng loại có EL và AZ vít que, nó có thể thông qua các hoạt động hướng dẫn sử dụng để điều chỉnh EL & AZ xoay góc.

Nếu cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng miễn phí để gửi thư tớimarket_lcy@shxnewstar.com 

                                                                   Newstar@shxnewstar.com 

hoặc gọi số MB tại + 86 13720424228 / + 86 18629199191