Ăng ten truyền thông vệ tinh

Ăng-ten là phần dễ thấy nhất của hệ thống truyền thông vệ tinh . Ăng-ten truyền và nhận tín hiệu sóng mang điều biến ở tần số vô tuyến (RF) của phổ điện từ . Đối với truyền thông vệ tinh, tần số dao động từ khoảng 0.3 GHz (VHF) đến 30 GHz (dải Ka) và xa hơn. Những tần số này đại diện cho lò vi sóng,

với bước sóng từ 1 mét đến dưới 1 cm. Tần số cao , và bước sóng tương ứng nhỏ, cho phép sử dụng ăng-ten có kích thước thực tế để sử dụng cho mục đích thương mại.

                                         

Nguồn: www.geosats.com