Trường ứng dụng Antenna

Hệ thống anten vệ tinh của chúng tôi và thiết bị tương ứng được sử dụng rộng rãi bởi các khách hàng trên toàn thế giới cho các ứng dụng thương mại, công nghiệp và quân sự. Ngoài ăng-ten trạm mặt đất có sẵn trong danh sách sản phẩm, chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng các giải pháp hệ thống ăng-ten chuyên nghiệp , bao gồm phân tích dự án, thiết kế hệ thống vệ tinh tích hợp, lựa chọn thiết bị và hỗ trợ sau bán hàng bao gồm cài đặt, đào tạo cho khách hàng.