Ăng ten truyền thông vệ tinh lớn

Ăng ten truyền thông vệ tinh lớn 13m để truyền dữ liệu / thoại / hình ảnh / âm thanh

Chào mừng bạn đến mail cho chúng tôi để biết thêm chi tiết:

market_lcy@shxnewstar.com  

newstar@shxnewstar.com