sản xuất ăng-ten truyền hình vệ tinh

Tất cả của chúng tôiđất trạm ăng tencủa sản xuất là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

Ăng-tenbảng đinh

Ăng-tenTrung tâm

Ăng-tenxử lý bề mặt

Ăng-tentrọn gói