ăng-ten vệ tinh hỗ trợ kỹ thuật

Với những lợi thế của các nền tảng công nghệ vững chắc, giàu kinh nghiệm kỹ thuật và thiết bị tiên tiến và thiết bị, Newstar cung cấp không chỉ khác nhauvệ tinh thông tin sản phẩmnhưng cũng tùy chỉnh các dịch vụ bao gồm thiết kế, cài đặt, truy cập kiểm tra, bảo dưỡng và đào tạo và hệ thống vệ tinh intgreted vv.


● chúng tôi cung cấp cho người dùng với tập tài liệu cụ thể trênăng tencài đặt, vận hành và bảo trì cũng như chương trình đào tạo công nghệ, hướng dẫn người dùng trong việc cài đặt, điều chỉnh, vận hành và bảo trì của hệ thống.


● Hub stationăng-tensẽ được cài đặt với sự hỗ trợ của các kỹ sư kỹ thuật cũng như truy cập vào vệ tinh mạng và đưa vào hoạt động.


● chúng tôi sẽ hoàn thành điện từ xáo trộn đo lường và các ủy ban củaThiết bị truyền hình vệ tinh VSAT.


Chào mừng bạn đến liên hệ với Newstar để biết thêm chi tiết!