Ăng-ten vệ tinh xách tay

Ăng-ten vệ tinh xách tay có lợi thế về trọng lượng nhẹ, khối lượng nhỏ, vận chuyển dễ dàng, dễ triển khai, lắp ráp và tháo rời. Thường trong hệ thống VSAT được sử dụng làm trạm vệ tinh di động , với một modem vệ tinh, thiết bị đầu cuối BUC và các thiết bị khác có thể thực hiện việc mở kinh doanh video dữ liệu toàn cầu, hội nghị video, chương trình xa, điều trị y tế từ xa, lệnh khẩn cấp, , nó là một phương tiện truyền thông quan trọng.

Ăng ten cầm tay chia loại tự động và loại bằng tay. Ăng ten cầm tay tự động có chức năng một phím; ăng-ten cầm tay cầm tay dễ lắp ráp và tháo rời.

Ăng ten cầm tay tự động

Ăngten cầm tay