LNB là gì?

LNB là gì?

LNB, Low Noise Block Down Converter , nó được sử dụng để xử lý các tín hiệu ban nhạc C hoặc Ku (3.4-4.2GHz hoặc 10.7-12.75GHz) đến từ vệ tinh và truyền tín hiệu tới các tín hiệu tần số trung gian phổ tần (950-2150MHz) đó là tương thích với máy thu vệ tinh và truyền cáp đồng trục. Nói chung, nó là một trạm trung chuyển từ ăng-ten trạm mặt đất đến các máy thu vệ tinh.