Ăng-ten tự động có động cơ 0.8m

Ăng ten tự động có động cơ tự động 0.8m ăng-ten truyền thông vệ tinh băng tần Ku được thiết kế mới với khả năng di động và khả năng tự động cực cao. Ăng ten tự động có động cơ tự động 0.8m là ăng-ten truyền thông vệ tinh với ưu điểm là thu nhỏ và tính di động, có thể được chia thành hai loại: ăng ten nhôm và sợi trong ánh sáng của vật liệu. Ăng-ten flyaway có thể hỗ trợ dịch vụ truyền thông như thoại, dữ liệu và fax.

Chế độ xem tháo rời ăng-ten


Cần thêm chi tiết, xin vui lòng gửi mail tới market_lcy@shxnewstar.com

newstar@shxnewstar.com