1.0m sợi carbon xách tay hướng dẫn sử dụng ăng-ten

Đặc điểm:

Phù hợp với yêu cầu của Intelsat, Eutelsat;
Sợi phản xạ sợi carbon, cường độ cao, trọng lượng nhẹ;
Phân cực chéo tốt, sidelobe thấp, hiệu quả cao;
Tổng trọng lượng dưới 10kg;
Ngắt và điều chỉnh, thuận tiện và nhanh chóng;
Không có công cụ, lắp ráp & chỉ sao, trong 3 phút;
Áp dụng các biện pháp "Ba", quy trình sản xuất hiện đại, đáp ứng
môi trường làm việc thực địa khác nhau;

Lợi thế cạnh tranh chính:

 • Phê duyệt quốc tế

 • Bao bì

 • Giá bán

 • Tính năng sản phẩm

 • Hiệu suất sản phẩm

 • Giao hàng nhanh chóng

 • Phê duyệt chất lượng

 • Uy tín

 • Dịch vụ

 • Đơn hàng nhỏ được chấp nhận

 • Bảo hành / Bảo hành

 • Nhân viên có kinh nghiệm

 • Chế độ xem ăng-ten di động

Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại http://www.vastantenna.com/portable-antenna/