ăng-ten liên lạc Flyaway tự động 1,2 m

Cácăng-ten liên lạc flyaway tự động 1,2 mTrang chopEd với hiệu suất cao lần đôi bù đắp Gregory ăng-ten với đường kính tương đương 1,2 m. Flyaway ăng-ten có thể hoàn thành sẽ tự động mở, theo dõi, chỉ truyền hình vệ tinh, điều chỉnh và bộ sưu tập. Ăng-ten có thể sắp xếp một cách dễ dàng, không cần phải hiệu chuẩn và có thể kết nối vệ tinh nhanh chóng.

       CácFlyaway ăng tenmà có thể được kiểm soát ở hai chế độ: auto và hướng dẫn sử dụngmộtn Tuyệt vời theo dõi chính xác, độ chính xác cực kỳ tốt tìm kiếm và cũng có thể được vận hành dễ dàng và portably.

Nếu cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng miễn phí để gửi thư tớimarket_lcy@shxnewstar.com 

                                                                   Newstar@shxnewstar.com 

hoặc gọi số MB tại + 86 13720424228 / + 86 18629199191