Kỷ niệm 10 năm thành lập Thiểm Tây Newstar !!

2018-10-12 là kỷ niệm 10 năm thành lập Thiểm Tây Newstar, kể từ năm 2008, trong mười năm qua, ngôi sao mới đã phát triển từ công ty lớn hiện tại với nhà máy, và mọi bước đi của Newstar đã nhận được sự hỗ trợ và chăm sóc tuyệt vời từ ngày khách hàng, bạn bè, gia đình, lãnh đạo ngành truyền thông vệ tinh một ngày khác. Vào ngày đặc biệt, để cảm ơn tất cả những người ủng hộ chúng tôi rất nhiều và kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của Newstar, chúng tôi đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm.

Trong mười năm qua, chúng tôi đã trả bao nhiêu công sức và mồ hôi, mười năm qua đã mang đến hy vọng và ước mơ của chúng tôi. Mười năm đầu tiên trôi qua, chúng ta hãy cùng nhau tạo ra một kỷ niệm 10 năm mới mẻ và rực rỡ !!!!

Picture1

Picture2