2,4 m Vsat ăng-ten dự án cho quân đội

2,4 m vsat ăng-ten dự án cho quân đội trong một no man's land

Chi tiết cần thiết, chào mừng đến với gửi thư tớimarket_lcy@shxnewstar.com

                                                             Newstar@shxnewstar.com