ăng-ten chỉ có Rx 3.7 mét

lHIGH-precisionkéo dài tạo thành                                                                                                                        

lC/Ku ban nhạc

lLinear/thông tư

lDuy nhất phân cực/ đôi                                                             

lMhàng năm/có động cơ    

lDễ dàng cài đặt và điều chỉnh

    lKhả năng cao

3,7 m tố tập trung TVRO ăng ten

3,7 m ring focus TVRO ăng-ten

Chào mừng bạn đến thămwww.vastantenna.comđể biết thêm chi tiết.