3,7 mét hướng dẫn sử dụng cố định trạm tv món ăn ăng-ten

Ăng-ten vệ tinh vệ tinh thương mại 1,3,7 m
2.Antenna loại: tập trung chính
3. tần số hoạt động: c ban nhạc và ku ban nhạc
4. mô hình ổ đĩa: hướng dẫn sử dụng
5. ISO9001 đã được phê duyệtLợi thế cạnh tranh chính:


 • Giá bán

 • Tính năng sản phẩm

 • Hiệu suất sản phẩm

 • Giao hàng nhanh chóng

 • Phê duyệt chất lượng

 • Uy tín

 • Dịch vụ

 • Đơn hàng nhỏ được chấp nhận

 • Phê duyệt quốc tế

 • Nhân viên có kinh nghiệm

 • Bảo hành / Bảo hành

 • Thị trường xuất khẩu chính: