Ăng ten Primero Focus TVRO 3.7m cho Prime Stoion

Newstar tăng cao và thấp sidelobe nhận ăng ten chỉ được sử dụng rộng rãi trong số các đài truyền hình trong và ngoài nước hoặc các công ty lớn. Hoạt động ổn định nhận được phản hồi tốt từ phía khách hàng.

Dưới đây là hình ảnh của dự án mới của chúng tôi cho một đài truyền hình, ăng-ten được cài đặt trên mái nhà. Hình ảnh như sau:

Cần thêm chi tiết, vui lòng gửi email cho chúng tôi:

market_lcy@shxnewstar.com

newstar@shxnewstar.com