4,5 m vệ tinh Full-motion Rx/Tx Uplink ăng-ten

    ăng-ten Rx/Tx satellite 4.5mphù hợp với tiêu chuẩn CCIR580-4 và INTELSAT truy cập yêu cầu, với tăng cao và thấp sidelobe.4.5măng-ten vệ tinh Rx/Tx có vòng tập trung và cassegrain loại, đó là tùy chọn C ban nhạc với băng thông 870 MHZ.

      4,5 m vệ tinh Rx/Txtập trung nhẫnăng-ten4,5 m vệ tinh Rx/Txcasegrainăng-ten

43.jpg              41.jpg

Bên dưới ảnh là dự án mới newstar 4.5m Rx/Txchuyển động trònăng-ten:

4.5.jpg

Chi tiết cần thiết, xin vui lòng miễn phí để gửi thư tới:

Newstar@shxnewstar.com

market_lcy@shxnewstar.com 

newstar_fsp@shxnewstar.com

support@shxnewstar.com