Ăng ten vệ tinh Uplink 4.5m

Ăng ten vệ tinh lên tới 4.5m

ăng-ten vệ tinh lên đến không khí

Chế độ xem bên ăng-ten vệ tinh 4,5m

4.5m ăng-ten vệ tinh trở lại xem

Ăng ten vệ tinh lên tới 4.5m do Newstar sản xuất, hoạt động với hiệu suất cao dưới băng tần C và băng tần Ku. Hệ thống đặc tả đáng tin cậy đảm bảo rằng ăng-ten có thể hoạt động ổn định và chịu được tác động của môi trường khác nhau.

Do góc nhìn của hình ảnh, ăng-ten có thể trông tương đối nhỏ. Các hình ảnh thực sự cuối cùng có thể được cung cấp sau khi liên lạc của bạn.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập www.vastantenna.com hoặc www.shxnewstar.com .