Ăng-ten chỉ Rx 6.0 mét

Đặc điểm kỹ thuật:

  1. Ăng-ten chỉ Rx 6.0 mét

  2. Độ lợi cao và sidelobe thấp

  3. Cao chống gỉ và ăn mòn, sức mạnh cũng và ổn định

  4. Phản xạ với sơn màu trắng, các bộ phận thép với kẽm nhúng nóng và sơn màu trắng

Lợi thế cạnh tranh chính:

  • Nhân viên có kinh nghiệm

  • Uy tín

  • Dịch vụ

  • Đơn hàng nhỏ được chấp nhận

Vui lòng truy cập tại http://www.vastantenna.com/fixed-station-antenna/fixed-station-rx-only-antenna/

Ăng-ten vệ tinh tiêu điểm 6M (feedforwarder)

Ăng-ten vệ tinh 6 vòng (phản hồi vòng)

Nếu cần thêm chi tiết, vui lòng gửi thư tới market_lcy@shxnewstar.com  

                                                                    newstar@shxnewstar.com  

hoặc gọi số MB tại +86 13720424228 / +86 18629199191