6.2m Uplink và ăng ten đường xuống dưới thử nghiệm

Newstar là nhà sản xuất ăng-ten vệ tinh thương mại trực tiếp và có kinh nghiệm tại Trung Quốc. Với chuyên môn sâu sắc của chúng tôi và dịch vụ nhanh chóng, đáng tin cậy là cốt lõi của mọi thứ chúng tôi làm. Thử nghiệm ăng ten đường lên và đường xuống 6.2m mới được truyền thành công trước khi giao hàng. Xem bên dưới

6.2.jpgblob.png

Newstar luôn đáp ứng nhu cầu liên lạc của khách hàng, khi nào và bất cứ nơi nào cần thiết.

Nếu bạn có nhu cầu hoặc câu hỏi về truyền thông vệ tinh , hãy liên hệ với chúng tôi cùng với chi tiết của bạn:

newstar@shxnewstar.com