Trạm Địa Hình 6m Nhận Nhà Sản Xuất Antenna Trung Quốc

Newstar là nhà cung cấp thiết bị truyền thông vệ tinh chuyên nghiệp, ăng-ten có độ lợi cao, thấp sidelobe và hiệu suất ổn định. Nó được chứng nhận bởi ISO9001 và đáp ứng các tiêu chuẩn của Intelsat.

       Ăng ten 6.0m Antenna là ăngten thu chỉ vệ tinh được chia sẻ bởi Ku   band và C-band và áp dụng Ku   band thức ăn hoặc C   band theo yêu cầu khác nhau. Ăng ten chỉ nhận ăngten 6,0m có các tính năng tốt như tăng cao, thấp sidelobe, tỷ lệ nhận dạng phân cực cao và   VSWR nhỏ. 6,0 m   vệ tinh chỉ nhận được hệ thống anten bao gồm hai phần chính: ăng-ten và thức ăn. Các hình ảnh dưới đây là ăng-ten nhận tay 6,0 m được kiểm tra trước khi giao hàng: