Ăng-ten nhận được vệ tinh 6m

Ăng ten NS-SEC-R600 6.0m là ăngten thu chỉ vệ tinh được chia bởi băng tần Ku và băng tần C và áp dụng thức ăn gia đình Ku hoặc thức ăn C-band theo các yêu cầu khác nhau.

Ăng ten TVRO được sản xuất bởi Newstar có độ lợi cao và sidelobe thấp. Ăng-ten truyền hình mặt đất 6m có hai loại:

1) Tiêu cự tập trung TVR 6M

Loại phản hồi TVRO 6m