Trạm tiếp nhận ăng ten chỉ nhận được trạm mặt đất 7.5m

Newstar là nhà cung cấp thiết bị truyền thông vệ tinh chuyên nghiệp, và tất cả dành cho việc cung cấp các giải pháp và sản phẩm tốt nhất cho khách hàng toàn cầu, những người đang làm việc trong viễn thông vệ tinh.

       Ăng ten 7,5m là ăng-ten nhận chỉ vệ tinh được chia bởi Ku   band và C-band và áp dụng Ku   band thức ăn hoặc C   band theo yêu cầu khác nhau. Ăng ten chỉ nhận ăngten 7,5m có các tính năng tốt như tăng cao, thấp sidelobe, tỷ lệ nhận dạng phân cực cao và   VSWR nhỏ. 7,5m vệ tinh chỉ nhận được hệ thống anten bao gồm hai phần chính: ăng-ten và thức ăn. Những hình ảnh dưới đây là ăng-ten tiếp nhận có động cơ 7,5m dưới kiểm tra trước khi giao hàng:

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm Newstar, vui lòng miễn phí để gửi thư tới địa chỉ email dưới đây:

market_lcy@shxnewstar.com

newstar@shxnewstar.com