Dự án Antenna Kênh Kênh Kênh lớn 13m của Trung Quốc

Newstar chủ yếu cung cấp thiết bị truyền thông vệ tinh thương mại và hệ thống vệ tinh tích hợp cho khách hàng trong và ngoài nước. Các sản phẩm được chứng nhận bởi ISO9001 và nhận được phản hồi tốt từ các khách hàng khác nhau.

Các sản phẩm vệ tinh Newstar được sử dụng rộng rãi ở nhiều địa phương khác nhau. Các sản phẩm chính bao gồm ăng ten nhận vệ tinh trạm mặt đất , ăng-ten truyền thông vệ tinh mặt đấtăng-ten xách tay di động (bay) . Ngoại trừ các loại cũ, newstar cũng tùy chỉnh các ăng-ten gắn trên xe khác và cung cấp thiết bị liên quan đến ăng-ten vệ tinh.

Những hình ảnh dưới đây là về dự án anten ăng ten truyền thông mới 13m:

Cần thêm chi tiết, vui lòng gửi mail cho:

newstar@shxnewstar.com  

market_lcy@shxnewstar.com  

support@shxnewstar.com