Chất lượng cao 3.7m Rx / Tx Antenna

Ăng ten Rx / Tx ăng ten mới 3.7m của Newstar có độ lợi cao và sidelobe thấp, được các công ty lớn và các đơn vị viễn thông sử dụng rộng rãi. Ăng-ten Rx / Tx 3.7m sau đây được Chinasat thử nghiệm và xác nhận:

Cần thêm chi tiết, vui lòng gửi mail cho:

market_lcy@shxnewstar.com  

newstar@shxnewstar.com