Ăng-ten vệ tinh nóng Flyaway Uplink 1.8m cho khách hàng ở nước ngoài

Cácăng-ten flyaway 1.8mlà bị phản xạ sợi Carbon, đó là cường độ cao và trọng lượng nhẹ, hai người có thể cài đặt nó trong vòng mười lăm phút (không có công cụ). Hiệu suất ổn định thu hút khách hàng mới hơn và thường xuyên sử dụng nó.

Các bên dưới hình ảnh là về mới ở nước ngoài các dự án cho 5 bộ sợi carbon 1.8mFlyaway ăng tenđó là theo kiểm tra trước khi giao hàng:

Chi tiết cần thiết, xin vui lòng miễn phí để gửi thư tới:

market_lcy@shxnewstar.com 

Newstar@shxnewstar.com 

Trực tiếp dòng: 0086 13720424228(whatsapp/wechat)