Cài đặt ăng-ten 2,4m ở phía khách hàng

Gần đây, chúng tôi đã sắp xếp lắp đặt ăng ten giao tiếp trạm RxTx 2,4m được sản xuất bởi công ty thiết bị truyền thông Newstar Thiểm Tây, trong anten side.The của khách hàng là loại vòng lấy nét và phù hợp với tiêu chuẩn CCIR580-4 và các yêu cầu internet truy cập INTELSAT. ban nhạc và ku ban nhạc tùy chọn và có độ chính xác cao, cao G / T và thấp sidelobe.

Bất kỳ thông tin chi tiết hơn hoặc giá cần thiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email dưới đây, nhờ.

newstar_fsp@shxnewstar.com

market_lcy@shxnewstar.com

2.4m antenna1.JPG