Trạm Trạm Trạm Kã Band, 3,0 Rx / Tx Autotracking

Các hình ảnh được hiển thị dưới đây là từ một trong những trang web mới nhất của chúng tôi.

Ăng-ten được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng với bộ điều khiển được tích hợp cao.

Nó có tính năng theo dõi tự động, làm việc hoàn hảo cho Ka Band cả lên và xuống liên kết.

Các phản xạ 3,0m là nhôm mạ kẽm với kết thúc tốt đẹp.

Sản phẩm được tùy chỉnh đặc biệt và được chấp nhận rộng rãi.

Thử nghiệm

ăng-ten trạm mặt đất, ban nhạc Ka 3.0mm autotracking


Cài đặt

ăng-ten trạm mặt đất, ban nhạc Ka 3.0mm autotrackingăng-ten trạm mặt đất, ban nhạc Ka 3.0mm autotracking


Hoàn thành

ăng-ten trạm mặt đất, ban nhạc Ka 3.0mm autotracking


Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ

support@shxnewstar.com

market_wx@shxnewstar.com