Ăng ten truyền thông vệ tinh mới 3.7m Rx / Tx

Ăngten truyền thông vệ tinh Newstar 3.7m Rx / Tx sử dụng phản xạ phản chiếu và nguồn cấp dữ liệu được tích hợp một phần, làm giảm khối lượng công việc điều chỉnh ăngten trong quá trình lắp đặt. Hiệu suất ăng-ten giữ cùng với kiểu tiêu cự vòng ban đầu, và nó đã qua thử nghiệm Chinasat thành công.

Sau đây là so sánh cấu trúc của kiểu vòng tiêu cự và cấu trúc mới:

3,7m Rx / Tx ăngten truyền thông vệ tinh vòng tiêu điểm loại:

3.7m Rx / Tx ăngten truyền thông vệ tinh cấu trúc mới:

Sub-phản xạ và feedhorn Antenna là một phần tích hợp

Cần thêm chi tiết, vui lòng gửi mail cho:

market_lcy@shxnewstar.com

newstar@shxnewstar.com

Đường dây trực tiếp: 0086 13720424228 (wechat / whatsapp)