Hệ thống điều khiển Antenna Mới

Bộ điều khiển vệ tinh NS-2000 là bộ điều khiển ăngten tích hợp TRC (bộ thu phát theo dõi, tùy chọn), bộ điều khiển ăngten tích hợp ACU (Antenna Controller Unit) và bộ điều khiển ăng ten tích hợp ADU (Antenna Driving Unit)   sản phẩm được phát triển độc lập bởi Công ty TNHH thiết bị truyền thông Newstar Shaanxi Hệ thống điều khiển sử dụng các kỹ thuật truyền thông công nghiệp tiên tiến và linh kiện điện tin cậy cao có chức năng hướng dẫn vị trí, hướng dẫn vệ tinh, tự động theo dõi và điều khiển MAN / AUTO. Giao diện màu có độ nét cao cũng được chấp nhận.

     Hệ thống điều khiển bao gồm TRC (tùy chọn), ACU và ADU. TRC sẽ xử lý các tín hiệu vệ tinh băng tần L khuyếch đại qua LNB và demodulate các tín hiệu beacon vào các tín hiệu điện áp AGC thích hợp có thể được sử dụng bởi hệ thống servo vệ tinh để làm cho ăng-ten cho các vệ tinh chính xác hơn. Góc ăng ten được hiển thị trên ACU thông qua góc phương vị anten (AZ), độ cao (EL) và tín hiệu phân cực (POL) được gửi bởi cảm biến; trong khi ăng ten AZ / EL / POL tình trạng động cơ được theo dõi và chỉ định bởi ADU.

Hệ thống điều khiển ăng-ten phù hợp với anten có kích thước dưới 4,5m (bao gồm 4,5m).

Khung cảnh phía trước

Xem phía sau