Chuyến thăm Châu Âu khách hàng mới để Newstar

Khách hàng Châu Âu mới thăm newstar để nói về sự hợp tác. Trong cuộc họp, chúng tôi biết thêm thông tin về nhau và khách hàng đều hài lòng với khả năng thiết kế và sản xuất. Bên dưới hình ảnh được chụp từ tham quan.

Bất kỳ truy vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua dưới email.

newstar_fsp@shxnewstar.com

Newstar@shxnewstar.com

market_lcy@shxnewstar.com

support@shxnewstar.com


1.jpg

2.jpg