Các dự án mới Trong 72 giây chỉ có Ăng-ten Rx 3.7m ở Châu Phi

Tin tốt lành Sau tất cả những nỗ lực của người Newstar, ngoại trừ ăng-ten RxTx 3.7m , nay tất cả các ăng-ten Receiving chỉ nhận được 3,7m cũng được hoàn thành để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi-Startimes.Vui hậu hình ảnh được lấy từ cài đặt lĩnh vực tại Africa.Now bởi vì Khách hàng của chúng tôi-Startimes rất hài lòng với chất lượng của chúng tôi, do đó, bây giờ họ tăng một đơn đặt hàng hoặc chúng tôi cho một 38sets 3.7m tiếp nhận chỉ antenna.All Newstar người sẽ cố gắng hết sức để làm tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của khách hàng khác nhau !!

Mọi truy vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi 24h / 7days.

newstar_fsp@shxnewstar.com

market_wx@shxnewstar.com  

market_lcy@shxnewstar.com

3.7m单收-四达非洲.jpg