Ăng-ten truyền thông vệ tinh Newstar 3.7m truyền qua thành công thử nghiệm Chinasat

3,7 m vệ tinh ăng ten trạm truyền thông mặt đất được phát triển và sản xuất bởi Thiểm Tây Newstar Truyền thông Thiết bị Công ty TNHH Đó là đôi chỉnh vòng loại ăng ten tập trung với hiệu suất cao. Ăng-ten thông qua thiết kế tối ưu hóa máy tính và công nghệ sản xuất tiên tiến, do đó, nó có đặc điểm đạt được cao, thấp sidelobe, tỷ lệ phân cực phân cực cao và VSWR nhỏ vv  

Ăng-ten Rx / Tx 3.7m có thể dễ dàng nhận ra các tập tin, giọng nói, hình ảnh, fax, vv, các loại dữ liệu và thông tin, mục đích là để truyền thông vệ tinh. Ăng-ten truyền thông vệ tinh 3.7m đã vượt qua thử nghiệm thành công của Chinasat.