Newstar 4.5m vệ tinh truyền thông ăng-ten dự án thành công hoàn thành

Newstar là chuyên nghiệpthiết bị liên lạc vệ tinhnhà cung cấp ở Trung Quốc, chất lượng cao và dịch vụ tốt của mình giành nhiều khách hàng cả hai từ nhà và ở nước ngoài. ăng-ten Rx/Tx 4.5m đã tăng cao, sidelobe thấp và hiệu suất ổn định, nó có sẵn trong băng c và ku band.

Newstar kỹ sư chỉ cần hoàn thành cácăng-ten Rx/Tx 4.5mcài đặt và gỡ lỗi làm việc, mặc dù mùa đông lạnh và không conenient cho công việc của kỹ sư, ông Yang vượt qua những khó khăn và hoàn thành công việc. Quan tâm đến việc biết thêm chi tiết, xin vui lòng miễn phí để truy cập vào trang web Newstar trực tiếp.