Ăng-ten Satcom thầu giải bởi một hình ảnh thực tế đóng dấu

Thông tin về các trang web có thể được tháo vát nhưng chỉ văn bản như vậy nhạt để hỗ trợ.

Tin tức dưới đây không phải là một trong những mới nhất của tôi company.however, nó pulished một lần nữa với một hình ảnh thực tế đóng dấu để cải thiện. Chúng tôi rất vinh dự để làm việc choShenzhen giám sát trạm của SRMC. Có thể tôi kém tiếng Anh giúp bạn hiểu rõ.

QQ图片20170817180432.jpgQQ图片20170831182230.png