Shippment cho 3.7m và 4.5m Antenna đến châu Phi

Sau khi thử nghiệm, gần đây chúng tôi sắp xếp 2 chiếc 3.7m ăng-ten và 1 ăng ten 4,5m đến châu Phi thông qua shippment không khí, thông tin shippment và báo cáo thử nghiệm như sau.

Shippment tải thông tin đến sân bay

Loading shippment.jpg

Báo cáo thử nghiệm cho ăng ten 3,7m

Test report.JPG


Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc yêu cầu cho ăng-ten hoặc ăng-ten vệ tinh khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email dưới đây.

newstar_fsp@shxnewstar.com

market_lcy@shxnewstar.com