Shippment cho ăng ten 4,5m và 7,5m

Sau khi thử nghiệm của chúng tôi trong nhà máy và đôi thử nghiệm của khách hàng của Cameroon, 4.5 m ăng ten truyền thông 7.5 m nhận chỉ ăng-ten được sản xuất bởi Thiểm Tây newstar thiết bị truyền thông co., Ltd được sắp xếp cho shippment, nó là tổng số hai container, một container là cho 4 cái 4.5 m ăng-ten truyền thông và một container là cho 1 chiếc 7,5m chỉ nhận ăng ten, thông tin chi tiết như sau :-)


Ăng ten truyền thông 4.5m và ăng-ten chỉ nhận 7,5m

4.5m antenna.png7.5m antenna.png

Thùng chứa cho các ăng ten này.

P80612-100215.jpgP80611-181339.jpg


Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc yêu cầu cho ăng-ten hoặc ăng-ten vệ tinh khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email dưới đây.

newstar_fsp@shxnewstar.com

market_lcy@shxnewstar.com