SNG Antenna

dự án sửa chữa xe - vệ tinh che giấu xe

Thiết bị bên trong xe broarding

Trường ứng dụng

Áp dụng cho truyền thông khẩn cấp, thu thập tin tức, phát sóng truyền hình, v.v ...