32 giờ khởi động 3.7m Ăng-ten TVRO được phân phối thành công

Ăng-ten TVRO 3.7m Newstar là một sản phẩm trưởng thành trên thị trường, nó có thị trường rộng khắp nước ngoài. Dựa trên hiệu suất tốt và ổn định của nó, ăng-ten TVRO 3.7m mới được cài đặt rộng rãi trên thị trường Châu Phi.

blob.pngblob.png


Vào tháng 3 năm 2018, Newstar đã cung cấp 32 bộ ăng-ten TVRO 3.7m cho Thời gian bắt đầu thành công.


blob.png


Chúng tôi sẽ tuân thủ khái niệm "Chất lượng Comes đầu tiên" và cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Nếu bạn có quan tâm hoặc bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng gửi thư tới:

newstar@shxnewstar.com