Ăng-ten là gì?

Anten là thiết bị nhận và truyền sóng điện từ. Truyền thông, phát sóng, truyền hình, radar, điều hướng, biện pháp đối phó điện tử, viễn thám, thiên văn vô tuyến và các hệ thống kỹ thuật khác, tất cả đều sử dụng sóng điện từ để truyền thông tin, dựa vào ăng ten để hoạt động. Ngoài ra, bức xạ năng lượng phi tín hiệu cũng đòi hỏi một ăng-ten về mặt truyền năng lượng bằng sóng điện từ. Nói chung, các ăng ten có thể đảo ngược, nghĩa là, cùng một ăng ten có thể được sử dụng làm cả ăng ten phát và ăng ten thu. Các tham số đặc tính giống nhau của cùng một ăng-ten như truyền hoặc nhận là như nhau. Đây là định lý tương hỗ của anten.

Ăng-ten cung cấp khớp nối cần thiết giữa máy phát hoặc máy thu và môi trường truyền sóng vô tuyến. Anten, giống như máy phát và máy thu, là một phần quan trọng của thiết bị vô tuyến.

Ăng-ten phát ra sóng vô tuyến và nhận sóng vô tuyến. Tuy nhiên, nó không phải là sóng vô tuyến mà máy phát truyền tới ăng-ten thông qua bộ cấp nguồn. Anten thu không thể gửi sóng vô tuyến trực tiếp đến máy thu qua bộ nạp. Quá trình chuyển đổi năng lượng phải được thực hiện.

Ăng-ten có thể được chia thành các loại khác nhau dựa trên cách sử dụng khác nhau như sau:

1. Theo tính chất công việc, nó có thể được chia thành ăng ten phát và ăng ten thu.
2.Theo việc sử dụng có thể được chia thành ăng ten truyền thông, ăng ten phát sóng, ăng ten TV, ăng ten radar, v.v.
3. Theo hướng, nó có thể được chia thành ăng ten đa hướng và ăng ten định hướng.
4. Theo bước sóng làm việc, nó có thể được chia thành ăng ten sóng cực dài, ăng ten sóng dài, ăng ten sóng trung bình, ăng ten sóng ngắn, ăng ten sóng cực ngắn, ăng ten vi sóng, v.v.

S haanxi newstar là nhà sản xuất ăng-ten truyền thông vệ tinh chuyên nghiệp từ năm 2008 và đã thông qua chứng nhận ISO 9001 và RoHS. Mọi thắc mắc về ăng-ten, xin vui lòng liên hệ với tôi qua newstar_fsp@shxnewstar.com hoặc SkypeLjaney729.